Čističky typu AT


Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám nabízíme a doporučujeme některou námi dodávanou čističku typu AT, které jsou v současné době nejlepším a také nejlevnějším řešením čištění odpadních vod v místech, kde není kanalizace. Tyto čističky jsou nejprodávanějšími na českém trhu. Jde o jednoduché, ale přitom velmi účinné zařízení, které dokáže dokonale přečistit odpadní vodu. Vodu z těchto zařízení lze vypouštět do vodotečí, dešťové kanalizace, zasakovat nebo zachytávat do nádrží a používat jako užitkovou vodu pro zalévání stromů, keřů nebo trávníku. Jelikož už v základním provedení je schopna odbourávat fosfor, není potřeba dokupovat žádná další přídavná zařízení na rozdíl od méně kvalitních čističek vyráběných konkurencí. 

Pokud o takovéto zařízení máte zájem napište nám na náš email (plservis@post.cz). Pošleme podrobné materiály a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Pro určení velikosti Vaší nové čističky sdělte počet trvale bydlících osob v objektu, případně denní či roční spotřebu vody.