PP jímky-žumpy 

  • Mimo nádrže vyráběné rotačním litím Vám nabízíme prověřené nádrže vyrobené svařováním. Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylénu a dodávají se v objemech od 1 do 12 metru krychlových. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků nebo jako akumulační jímky na dešťovou vodu či přečištěnou vodu z ČOV. U jímek do objemu 6 kubíků je možno si vybrat ze dvou variant provedení, lišících se výškou nádrže, uzpůsobené pro přímé napojení na domovní ČOV typ AT6 nebo AT8. Tyto jímky se pak usadí na stejnou betonovou základovou desku jako domovní ČOV. V případě výskytu spodní vody v místě instalace je potřeba postupovat při osazení dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat. 

Ceny těchto jímek najdete po kliknutí na Ceník v menu. Podrobnější informace plus ucelenou cenovou nabídku Vám rádi zašleme.

Ceny vodoměrných šachet naleznete rovněž v ceníku. Podrobné informace včetně fotografií zašleme.